Tervezési Szolgáltatások

A RODEN Mérnöki Iroda főtevékenysége közlekedési létesítmények ezen belül is az Autópályák, gyorsforgalmi utak, országos és városi közutak és vasutak komplex (generál illetve szakági) tervezése.

A RODEN Mérnöki Iroda közel 20 éves tapasztalattal és kiemelt referenciákkal vállalja közlekedési, elsősorban nyomvonalas létesítmények minden szintű (vizsgálat, szakvélemény, tanulmány, engedélyezési, tender, építési stb.) generál-, és szakági terveinek elkészítését.

A RODEN Mérnöki Iroda tervezési tevékenysége kiterjed az Autópályák, Gyorsforgalmi utak, Országos közutak és vasútvonalak tervezésén túlmenően kisebb létesítmények tervezési feladatainak ellátásra is, így ennek megfelelően vállalkozunk kerékpárutak, parkolók, pihenőhelyek, üzemek és bevásárló központok közlekedési terveinek készítésére is.
A RODEN Mérnöki Iroda tervezési tevékenysége keretében vállalja a tervek engedélyeztetését, ismertető előadások megtartását, bemutató anyagok, filmek és látványtervek készítését

A RODEN Mérnöki Iroda vállalja - a kivitelezők oldalán - a tervezésekkel kapcsolatos koordinációs feladatok ellátását, illetve a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatos utótervezői tevékenységeket is. (Tervezői Művezetés, részlettervek illetve organizációs és forgalomterelési, humuszgazdálkodási tervek készítése stb.)
A kivitelezés fázisában irodánk vállalkozik megvalósulási tervek és térképek, digitális törzskönyv készítésére is.

A RODEN Mérnöki Iroda – geodéziai tervezési tevékenységének keretében - vállalja telekalakítási, telekösszevonási, kisajátítási, szolgalmi jogi tervek készítését , épület és építményfeltüntetési vázrajzok készítését.

A RODEN Mérnöki Iroda vállalja építészeti tervezési feladat elvégzését is.

A RODEN Mérnöki Iroda közel 20 éves fennállása ideje alatt megszerzett referenciákkal vállalkozik villamos pályatervek készítésére, illetve repülőterekkel, helikopter leszállóhelyekkel kapcsolatos tervek készítésére is.

A RODEN Mérnöki Iroda az elmúlt közel 20 év tervezési gyakorlata során állandósította a tervezéshez szükséges szakági társ, illetve altervezők stábját, melyekkel már hosszabb ideje végzi a tervezési feladatokat.

A generáltervezési tevékenységen túlmenően saját állománnyal végezzük az alábbi szakági tervezési feladatokat: Állandó társtervezők bevonásával végezzük az alábbi tervezési tevékenységet: A RODEN Mérnöki Iroda a tervezési feladatokat teljes körűen digitálisan végzi, a geodéziai felméréstől akár a dokumentálásig bezárólag. A digitális tervezés alap szoftverei az MX illetve az Auto-CAD programrendszerek, természetesen a szükséges szakági és irodai programcsomagokon felül.

Igény, illetve ajánlatkérés esetén három –öt napon belüli ajánlattételi határidőt vállalunk Tisztelt Megrendelőnk részére.