Integrált irányítási rendszer


A RODEN Mérnöki Iroda működésében létrehozott Integrált Irányítási Rendszer célja, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015 valamint az MSZ EN ISO 14001:2015 nemzetközi szabványokon alapuló - a RODEN Mérnöki Iroda minden dolgozója számára kötelező érvényű – integrál irányítási rendszer kialakítása, működtetése, rendszeres felülvizsgálata, módosítása és javítása. A rendszer működtetésével is támogatjuk az értékesítésre kerülő szolgáltatások megbízható és dokumentált minőségét, a szállítási határidők betartását, a folyamatos vevői megelégedettséget és a cég gazdaságos, szervezett működését. Fentieken túl a rendszer megteremti a RODEN Mérnöki Iroda, illetve a dolgozók környezettudatos tevékenységének kereteit és szabályait.

A RODEN Mérnöki Iroda integrál irányítási rendszerének alapdokumentuma az Integrált Irányítási Kézikönyv.
Megtalálható benne a cég vezetésének állásfoglalása, a cégben megvalósított irányítási rendszer szerkezete, felépítése, működésének legfontosabb követelményei. Tartalmazza és bemutatja mindazokat a szervezeti, szervezési és vezetési alapelveket, melyeket, e rendszer működtetésének érdekében alkalmazni kell.

A kézikönyv rögzíti a rendszer működtetéséért felelős személyek feladatait, hatáskörüket és felelősségeiket. A cég integrál irányítási rendszerének működtetéséért felelős Major Zoltán Integrált Irányítási vezető, aki egyben a cég egyik ügyvezető igazgatója.


Integrált minőség- és környezet politika


A RODEN Mérnöki Iroda alapvető célja a közlekedési tervezés területén belül megszerzett pozíciójának megtartására, részesedésének folyamatos növelése, a vevői igények magas szintű, kielégítése, a versenyképesség biztosítása, a változó körülmények okozta új kihívások, sikeres kezelése és megoldása. Ennek érdekében olyan hatékony minőség- és környezetirányítást (MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2051) vezettünk be és működtetünk, amely elősegíti termékeink és szolgáltatásaink megbízható minőségét, folyamatos fejlesztését, vevőink megelégedettségét. Dolgozóink minőségi elkötelezettséggel és környezettudatos gondolkozással végzik munkájukat a tervezési megbízások előkészítésétől a végtermék elkészítéséig.

A RODEN Mérnöki Iroda Kft. biztosítja, hogy munkatársai ismerjék a Cég minőség- és környezet politikáját, a rendszer céljait, felépítését és a megvalósításhoz szükséges módszereket. A cég vezetősége és munkatársai elkötelezettek az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint kialakított integrált minőség- és környezetirányítási rendszer fejlesztése iránt.


RODEN Mérnöki Iroda minőség- és környezet politikai célkitűzései:

A tervezési tevékenységünkre előírt szigorú minőségi normákat mindenkor megtartjuk, törekszünk annak folyamatos fejlesztésére. Folyamatosan javítjuk Mérnöki Irodánk általános működésének minőségét, dolgozóink környezettudatos gondolkozását, hogy minden vevőnk kinyilvánított, vagy burkolt igényeinek folyamatosan és magas szinten megfeleljünk.
Biztosítjuk a vezetőség, és a munkatársak részére a minőségre és a környezet védelmére vonatkozó követelmények teljesítésének, fenntartásának és javításának feltételeit. Megteremtjük a legfejlettebb tervezési technológia és technika alkalmazásának anyagi és szakmai feltételeit, ennek érdekében a vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a dolgozóktól a folyamatos képzést és önképzést.
Szabályozzuk a beszállítókkal és alvállalkozókkal való együttműködés feltételeit és követelményeit, mert hosszú távú kapcsolatot kívánunk kialakítani mindazokkal, akik azonosulnak cégünk minőségi és környezetvédelmi célkitűzéseivel.
Az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetésével is biztosítjuk a vevőink és más érdekcsoportok folyamatos megelégedettségét tevékenységünk iránt.
Mindennapos munkavégzésünk során fontosnak tartjuk a jó minőség mellett a környezettudatos gondolkozásmód eredményeinek alkalmazását. Munkatársaink részére továbbra is biztosítjuk az egészséges és balesetmentes munkavégzés feltételeit.
A politikánk megvalósításához minőségügyi és környezetvédelmi célokat fogalmazunk meg, és azok teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérjük.
Célkitűzéseink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy minden alkalmazott személyes tudásával és felelősségével járuljon hozzá a RODEN Mérnöki Iroda sikeréhez.