Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek szakasza


„A gyorsforgalmi utak környezetükre gyakorolt gazdaságélénkítő hatása mindenki által ismert. A 4. számú főút az Alföld első számú közlekedési tengelye ...”

A gyorsforgalmi utak környezetükre gyakorolt gazdaságélénkítő hatása mindenki által ismert. A 4. számú főút az Alföld első számú közlekedési tengelye, az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően a gazdasági kapcsolatok megélénkülése az áthaladó tranzitforgalom jelentős növekedését eredményezte. A főút a megnövekedett átmenő forgalmat – amely elsősorban Nyugat-Európa, az ország nyugati területei, valamint Románia és Ukrajna között bonyolódik le – már nem tudja biztonságosan és gyorsan levezetni.

Az M4 gyorsforgalmi út kiépítése tehát elengedhetetlenné vált, fejlesztésével nemcsak Jász-Nagykun-Szolnok megye válna „elérhetőbbé”, hanem Békés-megye és a bihari térség is „közelebb kerülne” a fővároshoz és az ország gazdasági centrumaihoz.
A tervezési munka 2005-ben kezdődött, mikor a Nemzeti Autópálya Zrt. (a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. jogelődje) kiírta az M4 gyorsfogalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszra az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD) elkészítését. A közbeszerzési eljárás nyerteseként a munkát RODEN Mérnöki Iroda készítette el.

A tervezési szakasz kezdete a 4-es számú főút Abony elkerülő szakasza, illetve az M8 gyorsforgalmi úttal alkotott csomópont. A nyomvonal áthalad a Zagyva folyón, északról elkerüli Szolnokot, majd átkel a Tiszán. Végpontja a Fegyvernek-Örményes között húzódó 4204. j. út.
A legfőbb problémát környezetvédelmi szempontból a Tisza keresztezése jelenti, mivel az szinte teljes hosszában NATURA 2000 védelem alatt áll. A folyó keresztezésének lehetséges helyeit keresve öt átkelési pont és az ehhez tartozó kilenc nyomvonal változat került vizsgálatra az EVD-ben.
Az EVD alapján az OKTVF két nyomvonal változat részletes vizsgálatát rendelte el, melyben egy Tiszai keresztezési pont lett rögzítve Tiszapüspökitől délre. A két változat a Tiszától keletre külön nyomvonal vezetésű. A „Z” jelű teljesen új nyomvonalon halad, míg a „I” jelű felhasználja a 4-es számú főút Törökszentmiklós elkerülő szakaszának jelentős részét.

A Környezeti Hatástanulmányt szintén Irodánk készítette 2008-2009 folyamán.

A vizsgálat alatt, illetve az engedélyezési eljárás során is kiemelt figyelem hárult a Tisza keresztezésére, a NATURA 2000 területen érintettsége miatt.
Ezen szakaszon a nyomvonal közelében található a védettséget élvező réti sas, illetve fekete gólya fészkelő helye is, melyek jelölő fajok egyben.
A megoldás az adott ökológia problémára a Felügyelőség által előírt kompenzációs csomag jelentheti.
A Tiszától keletre eső szakaszon végül az a változat került elfogadásra, mely felhasználja a meglévő 4-es számú főút Törökszentmiklós elkerülő szakaszát, valamint a legkisebb mértékben érinti a Fegyvernek és Örményes között húzódó lineár öntözött területeket.

Az eljárás lezárása képpen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 14/960-59/2009 ügyiratszámon 2009. augusztus 12-án kiadott határozatában környezetvédelmi engedélyt adott ki az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszára, mely 2009. augusztus 27-én jogerőre emelkedett.